Menu Đóng

TỔNG HỢP CÁC GÓI CƯỚC INTERNET VIETTEL


GÓI F90 N

Gói internet dành cho doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 2 Mbps.

GÓI F90 BASIC

Gói internet doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 1 Mbps. Có 1 IP tĩnh.

GÓI F90 PLUS

Gói internet doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 3 Mbps. Có 1 IP tĩnh.

GÓI F200 N

Gói internet doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 2 Mbps. Có 1 IP tĩnh.

GÓI F200 BASIC

Gói internet doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 4 Mbps. Có 1 IP tĩnh.

GÓI F200 PLUS

Gói internet doanh nghiệp. Băng thông Quốc tế 6 Mbps. Có 1 IP tĩnh.

GÓI F300 N

Gói Internet doanh nghiệp. Băng thông QT 8 Mbps. 1 IP tĩnh + 4 IP LAN.

GÓI F300 BASIC

Internet doanh nghiệp. Băng thông QT 11 Mbps. 1 IP tĩnh + 4 IP LAN.

GÓI F300 BASIC #2

Internet doanh nghiệp. Băng thông QT 15 Mbps. 1 IP tĩnh + 8 IP LAN.
Call Now Button

1800 8119

BẤM PHÍM 2

(Nhận cuộc gọi 24/7)

Đăng ký Wifi Intnert Cần Thơ