Menu Đóng
ECO5 & AppTV 360

ECO5 & AppTV 360

155.000 đ/tháng 155.000 đ/tháng Tốc độ 80 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

Các gói cước wifi internet cáp quang Viettel Home Plus

GÓI MESH1

229.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Gói cơ bản, vùng phủ wifi rộng, 1 WiFi Modem chính + 1…

ECO5 & BoxTV 360

200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng Tốc độ 80 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST1 & AppTV 360

FAST1 & AppTV 360

185.000 đ/tháng 185.000 đ/tháng Tốc độ 100 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST1 & BoxTV 360

FAST1 & BoxTV 360

230.000 đ/tháng 230.000 đ/tháng Tốc độ 100 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST2 & AppTV 360

199.000 đ/tháng 199.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST2 & BoxTV 360

239.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST3 & AppTV 360

FAST3 & AppTV 360

239.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

Gói cước intenet wifi Viettel với 2 modem phụ (phủ rộng)

GÓI MESH2

255.000 đ/tháng 265.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Gói cơ bản, vùng phủ wifi rộng, 1 WiFi Modem chính + 2…

FAST3 & BoxTV 360

279.000 đ/tháng 279.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

Contact Me on Zalo
Call Now Button

1800 8119

BẤM PHÍM 2

(Nhận cuộc gọi 24/7)

Đăng ký Wifi Intnert Cần Thơ