Menu Đóng
ECO5 & AppTV 360

ECO5 & AppTV 360

155.000 đ/tháng 155.000 đ/tháng Tốc độ 80 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST1 & AppTV 360

FAST1 & AppTV 360

185.000 đ/tháng 185.000 đ/tháng Tốc độ 100 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST2 & AppTV 360

199.000 đ/tháng 199.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST3 & AppTV 360

FAST3 & AppTV 360

239.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

FAST4 & AppTV 360

FAST4 & AppTV 360

300.000 đ/tháng 300.000 đ/tháng Tốc độ 300 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & App TV…

MESH1 & AppTV 360

MESH1 & AppTV 360

239.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 2 WiFi Modem & App TV…

MESH2 & AppTV 360

MESH2 & AppTV 360

265.000 đ/tháng 265.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 3 WiFi Modem & App TV…

MESH3 & AppTV 360

309.000 đ/tháng 309.000 đ/tháng Tốc độ 300 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 4 WiFi Modem & App TV…

Contact Me on Zalo
Call Now Button

1800 8119

BẤM PHÍM 2

(Nhận cuộc gọi 24/7)

Đăng ký Wifi Intnert Cần Thơ