Menu Đóng

ECO5 & BoxTV 360

200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng Tốc độ 80 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST1 & BoxTV 360

FAST1 & BoxTV 360

230.000 đ/tháng 230.000 đ/tháng Tốc độ 100 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST2 & BoxTV 360

239.000 đ/tháng 239.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST3 & BoxTV 360

279.000 đ/tháng 279.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

FAST4 & BoxTV 360

FAST4 & BoxTV 360

344.000 đ/tháng 344.000 đ/tháng Tốc độ 300 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 1 WiFi Modem & Box TV…

MESH1 & BoxTV 360

MESH1 & BoxTV 360

273.000 đ/tháng 273.000 đ/tháng Tốc độ 150 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 2 WiFi Modem & BoxTV 360.

MESH2 & BoxTV 360

309.000 đ/tháng 309.000 đ/tháng Tốc độ 250 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 3 WiFi Modem & BoxTV 360.

MESH3 & BoxTV 360

349.000 đ/tháng 349.000 đ/tháng Tốc độ 300 Mbps ĐĂNG KÝ THÔNG TIN Combo Internet & truyền hình cáp. Gồm: 4 WiFi Modem & BoxTV 360.

Call Now Button

1800 8119

BẤM PHÍM 2

(Nhận cuộc gọi 24/7)

Đăng ký Wifi Intnert Cần Thơ